•  
  •  

 


Samospráva
Orgány obce Ardovo
Starosta obce--Polgármester: Daniel Fábián
Samostatný odborný referent: Lívia Kováčová

Adresa-Cím:

Obec Ardovo
Ardovo 34
049 55 Dlhá Ves

Tel: +421 (0)58/7921223
E-mail: obecardovo@gmail.com


SYMBOLY OBCE- A KÖZSÉG SZIMBÓLUMAI

                                                                                              

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.


Funkcie obecného úradu:

  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce                                                                                                                                                   
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  4. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár