Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

Snažíme sa zpestriť občanom obce Ardovo a širokému okoliu život rôznymi voľnočasovými aktivitami, podujatiami, krúžkami, divadlom,...

Amaterská divadelná skupina Dubina - 6.1.2018

Začiatkom januára sme mali možnosť, zúčastniť sa reprízy divadelnej hry, Nyár - nagyi - nett. Text z knihy preložila a upravila Henrieta Grešová. Po veľkom úspechu a výbornom výkone amatérskych hercov z OZ Dubina, ale aj občanov obce sa v novembri uskutočnila repríza. Tohtoročný divadelný kúsok nesie so sebou aj ponaučenie.

Detský maškarný ples - 24.2.2018

Každoročne sa z našej a okolitých obcí zišli v miestnom kultúrnom dome v očarujúcich kostýmoch. Občerstvenie, dobrá zábava je samozrejmosťou.

Kreatívne popoludnie

Pre naše deti a mládež robíme maximum ako cez školský rok, tak aj cez prázdniny. Kreatívne popoludnie, kde sa vyrábajú rôzne darčeky k sviatkom a veľa iného, samozrejme aj s rodičmi. Pre najmenších je pripravený kútik s knižkami, omaľovánkami a pod.

Veľká noc - 23.3.2018

Tento rok sa zišli deti,mládež a dospelí  ako jedna veľká rodina v MKD,aby sme si vyrobili veľkonočné ozdoby ... Menšie deti mali omaľovánky s veľkonočnou témou, staršie mali už o niečo náročnejšiu prácu,lebo museli vystrihovať,lepiť, pripevňovať a mnoho iného, aby si vyrobili svoje vlastné veľkonočné ozdoby.... Samozrejme ,všetci dospelí sme pomáhali mladším s ich prácou,usmerňovali sme ich trochu,povzbudzovali, aby im išla prácička od ruky.... Po namáhavej drine sme všetci vytvorili nádherné veľkonočné zajačiky,košíky,ale aj vajíčka ručne maľované a zdobené.  Rodičia môžu byť na svoje deti právom hrdé a pyšné!!!!  

Veľmi dobre sme sa pri tom zabavili,ako aj pobavili. Spokojný sme odchádzali domov a s nadšením, aké talenty bývajú v našej obci.

Deň matiek-11.5.2018

Mamka-mamička.....

Je len jedna na svete  ,miluje , stará sa o nás, z trpezlivosťou nás vychováva, pofúka naše rany, pomôže, proste urobí pre nás všetko. Preto je v máji - ktorý je aj mesiacom lásky aj sviatok matiek.

A preto ,že máme šikovné deti,ktoré milijú svoje mamky , vyrobili pre ne rôzne darčeky,pozdrav k ich sviatku.Zapojili sa už aj deti predkolského veku. Usilovne pracovali so šnúrkou a korálkami, aby vedeli vyrobiť náramok pre mamičku.Potom robili pozdrav k ich sviatku: lepili, strihali, kreslili,písali. Usilovne ako včielky si pomáhali navzájom, radili si . S úžasom som sledovala, aké majú nápady, vychytávky ako si zjednodušiť prácu.... Je toho veľa,čo všetko urobili deti, ani sa to celé nedá opísať...

Veríme, že sa Vám-mamičky darčeky páčili,a že ste hrdé na svoje deti.

Pre naše deti a mládež robíme maximum ako cez školský rok, tak aj cez prázdniny...

Máme pre ne pripravené Kreatívne popoludnie, kde vyrábame rôzne darčeky k sviatkom a veľa iného, samozrejme aj s rodičmi. Menšie deti si zas môžu kresliť,pozerať knižky, a.i...

My Vám-Vy nám:18.5.2018

projekt prebieha.

Dňa 18.5.2018 zahájil náš pán starosta projekt s názvom My Vám-Vy nám, ktorý má spojiť dve generácie v jednu. Zahájenie malo veľký úspech..... Všetci účastníci so zvedavosťou a veľkou chuťou začali spolupracovať.

Cieľom projektu je aby sa dve generácie navzájom naučili niečo nové....Staršia generácia učí tú mladšiu ručným prácam,a mladšia generácia učí tú staršiu pracovať s počítačom.

S úžasom sledujem prácu mladých,ako sa snažia pomocou starších narábať s ihlou,ihlicou,postupne vytvárajú krásne výšivky,učia sa štrykovať,teraz  im predstavíme aj paličkovanie a mnoho iného.Aj chlapci si prišli na svoje pri výrobe domáceho nábytku z paliet.

Zároveň sa staršia generácia učí od mladej generácie  pracovať s modernými technológiami-PC. Učia sa ako využiť  moderné technológie vo svoj prospech,ako vyhľadať na webe rôzne stránky,ako písať mail a mnoho iného.Len ťažko sa dá opísať to uspokojenie všetkých účastníkov projektu,tá iskrička v detských očiach,keď niečo zvládnu....Je toho veľmi veľa,čo by sa dalo písať,ale človek to musí vidieť na vlastné oči,aby to pochopil. Ešte sme s ručnými prácami neskončili,ani s výukou práce s PC,lebo je toho veľa,čo sa dá učiť,a chceme aby si mladá generácia osvojila všetky druhy ručných prác....

Náš projekt ešte prebieha.

Deň otcov-15.6.2018

Aj na deň otcov sme sa zišli v obecnej knižnici-centrum,aby sme pre našich otcov vyrobili pozdravy a obrazy k ich sviatku. Malí aj veľký pridali ruky k dielu,strihali,lepili,farbili a m,noho iného.... Výsledkom boli origami košele a pozdravom ku dňu otcov,kvetový obraz z látky,korálok a plastových lyžíc. Náramne sme sa pobavili pri ich výrobe. Veríme,že sa oteckom naše darčeky veľmi páčili a sú na svoje deti náležite hrdý.

Deň detí-4.6.2018

Ráno okolo 8.00h. sme sa zišli na miestnom ihrisku,aby sme pripravili pre deti rôzne športové aktivity pre deti,aj pre mládež,ktorého súčasťou boli aj turnaje vo futbale,skákanie vo vreci a mnoho iných aktivít. Pre našich najmenších bol pripravený detský kútik,kde si mohli maľovať. Neskôr bola súťaž v ochutnávaní ovocia a zeleniny. Na pamiatku sme si urobili na látku odtlačky naších rúk s menami. Všetci sme sa po kvalitnej zábave a hre občerstvili výbornou pizzou. O pitný režim sme sa tiež postarali. Vyvrcholením bol futbalový zápas: deti proti dospelým...Veľmi dobre sme sa pobavili a aj zabavili,tešíme sa na Vás aj budúci rok.

Športovo-rodinný deň-11.8.2018

Tento rok sme vynechali dni obce,a vymysleli sme pre nás športovo-rodinný deň. Celá akcia sa konala v duchu dobrej nálady,zábavy a potešenia pre celú rodinu.Pre najmenších bol vytvorený detský kútik,kde si mohli kresliť,strihať,stanovať... Pre vätších tu boli rôzne hry a súťaže,pri ktorch mohli obdržať sladkú odmenu za účasť...Pre deti ZŠ bol vymyslený zaujímavý kvíz: Ruka patrí k telu,kde si mohli precvičiť svoje znalosti zo školy,prírody a oklia obce.V kultúrnom centre si mohli deti zahrať rôzne spoločenské hry..V kultúrnom dome si mohli zahrať stolný tenis a mnoho iných hier. Keďže to bol deň pre rodiny,pripravili sme aj rodinné súťaže,kde sme sa dobre pobavili. Ďalej tu boli rôzne loptové hry-futbal,volejbal,vybíjaná...Všetci,ktorí sa zúčastnili tejto akcie si domov odniesli aj rôzne vecné ceny a maškrty... Bolo pre mňa radosťou zúčastniť sa tejto akcie,zahrať si s deťmi,rodinou,priateľmi... Myslím si,že to bol jeden z najkrajších podujatí ,ktoré sa konali v lete u nás,a že každý večer padol rovno do postele od únavy a vyčerpania...O občerstvenie sme sa postarali,a dobrú náladu sme si vytvorili sami... Tešíme sa Vás aj nasledujúci rok,v ešte väčšom množstve...

1.Ardovský hudobný tábor-21-22.8.2018

Pod vedením Gabiky Tomolovej sa uskutočnil v dňoch 21-22.8 .prvý Ardovský hudobný tábor pre deti ZŠ.Tento hud.tábor sa konal v priestoroch obecného kultúrneho domu,kultúrneho centra,ale aj vonku na ihrisku.Deti si pod vedením Gabiky,Tóth Ladislava a Gáspár Arnolda st., precvičovali správne dýchanie pri hre na hud.nástrojoch formou hry...Deti sa mohli zoznámiť s rôznymi hud.nástrojmi,ako sú: bicie,harmonika,gytara,flauta.....ale aj domáce hud.nástroje,ktoré si mohli aj deti sami vyrobiť. Učili sa aj hrať na týchto hud.nástrojoch. Navštívili sme aj náš kostol,kde si deti mohli zahrať na orgáne. Deti si to veľmi užili a chválili "pani Gabiku" za jej krásnu výuku,vysvetlenie,individuálny prístup k nim. Samozrejmosťou bolo aj občerstvenie pre všetkých. O dobrú zábavu sme sa postarali my všetci. Veríme, že sa aj budúci rok stretneme v hojnom počte,zabavíme sa a naučíme sa zas niečo nové.

   Ešte raz veľká vďaka pani Gabika,pán Ladislav st., pán Arnold.

Projekt SPP- Život pred 240 miliónmi rokmi-

hľadanie pravekých foriem života-6.10.2018

V sobotu ráno sme sa vybrali na cestu do obce Kružná,za hľadaním pravekých foriem života v skamenelinách...Tohto výletu sa zúčastnili aj deti z Dlhej Vsi. Deti boli natešené,že si nájdu svoje vlastné poklady,ktoré si možu zobrať domov. Vystúpili sme z autobusu,pomali vystúpili na horu do kameňolomu. Dospelý postavili stan,pripravili náradie.....Keď už bolo všetko pripravené,deti si vypočuli malú prednášku o tom,ako vznikali skameneliny,čo môžu v kameňolome nájsť.... Keď si všetko vypočuli,vytvorili si skupinky a utekali si pre náradie k vykopávkam,šli si nájsť vhodné miesta na kopanie a s veľkou verbou sa pustili do práce. Jeden kopal,druhý ometal,tretí pozeral pod lupou atď. Každý jeden z nich sa pustil do spoločnej páce,len aby našli skamenelinu-Amonit.Netrvalo dlho a už boli aj výsledky. Deti nosili pod stan niekedy až 2 kg kamene,v ktorých bolo niekoľko amonitov. Tá radosť v ich detských očiach,to nadšenie z toho,že si našli svoj vlastný poklad,to je pohľad ,ktorý sa nedá zaplatiť. Jedna malá školáčka našla dokonca morskú hviezdu!!!  Niektorým sme pomohli mi dospelý,keď sa im nedarilo nič nájsť,aby nestratili elán do hľadania... Nakoniec každý odišiel domov spokojný,so svojimi pokladmi,ktoré vážili aj niekoľko kg... O občerstvenie a dobrú náladu bolo samozrejme postarané.

Tento projekt bol podporený: Nadácia SPP, OZ Dubina, Obec Ardovo.

Lečo párty-8.9.2018

Aj tento rok sa u nás konala súťaž vo varení leča. Ale tento rok sa varil ešte aj držkový perkelt. Do súťaže sa prihlásilo 11 skupín nielen z našej obce ,okolia,ale aj z južného slovenska. Pre deti a mládež boli pripravené rôzne hry,detský kútik. Pre súťažiacich boli pripravené  nielen vedomostné,ale aj záťažové hry,ktoré si zahrali po uvarení leča. O občerstvenie sme sa postarali... Každý si mohol kúpiť lístky do tomboly,kde boli ozaj výborné ceny,a hlavnou cenou bolo Prasiato..... O dobrú zábavu a hudobné vyžitie sa porstarala hudobná skupina AMADEUS. Večer sa konala pouličná zábava,ktorá skončila v skorých ranných hodinách....Pitešila nás vysoká účasť. Tešíme sa na Vás aj budúci rok,v ešte väčšom počte ako tento rok....

Deň dôchodcov-26.11.2018

Aj pre našich dôchodcov si naša obec pripravila malé občerstvenie,posedenie,zábavu....Po príhovore a slávnostného prípitku pána starostu si aj naše deti-vnuci,vnúčatá pripravili pre nich príhovor,básne v slovenkom, ale aj maďarskom jazyku..Samozrejme sme si ich uctili aj kvetom,ktoré rozdávali deti aj s malým darčekom na pamiatku. Po kultúrnom vyžití samohli dôchodcovia občerstviť...O dobrú zábavu do tanca sa postaral hudobník Milan Varga,a musím povedať,že vynikajuco.... Verím,že ste sa naši dôchodcovia dobre cítili,zabavili ste sa ,zatancovali,a tešíme sa na Vás aj budúci rok,v hojnom počte.

 Lucia zábava-15.12.2018

Tento rok niečo nové..... Lucia zábava sa konala v znamení masiek,čomu bol prispôsobený aj náš kultúrny dom...Zišli sa ľudia z obce ,aj zo širokého okolia,aby sa zabavili,zatancovali.... O dobrú hudbu sa postarala hudobná skupina K&K BAND,ktorý hrali vynikajúco do skorých ranných hodín... Pri veľkej účasti sme sa rozhodli zapojiť aj tombolu,ktorej hlavná cena bol Televízor....Veríme,že sa každý zabavil a vytancoval do najbližšej zábavy....

Tešíme sa na Vás......

Divadlo: Vstúpte, alebo Vstúpte-25.12.2018

OZ Dubina si pre nás tento rok pripravila komediálnu scénku- Vstúpte,alebo Vstúpte,ktorá sa odohráva v jednej cukrárni, lebo niekedy môžeme byť svedkami aj niečoho,čo nechceme,ale môže to byť zábavné,náučné,ale aj humorné.... A preto verím,že sa každý z tejto scénky niečo ponaučil,ale aj pobavil......Vstupné bolo dobrovoľné. O realizáciu a režírovanie sa postarala pani Henriete Grešová,začo jej patí veľký obdiv a vďaka. Potešila nás obrovská účasť...Tašíme sa ,že pre nás OZ Dubina pripraví zas niečo nové,možno aj humorné.....Nechajme sa prekvapiť.

                                       

1.Ardovská rodinná sánkovačka-13.1.2019

Obec Ardovo sa rozhodlo zorganizovať prvú rodinnú sánkovačku pri tkz .Maďarskej lúke v nedeľu dňa 13.1.2019 v pooľudňajších odinách...Úlohou rodín bolo iba doniesť si sánky,boby,proste všetkočo sa šmýka na snehu.... O teplé občerstvenie bolo tiež hojne postarané....Každému podľa chuti a chladu: teplý čaj, káva,varené víno....a ešte aj zákusky pre prípad,že by sa chcel niekto posilniť...Zišla sa skoro polovica našej obce ,deti,mládež,dospelý,starší občania, ale aj domáci maznáčikovia.. Každý sa chcel sánkovať... Musím potvrdiť,že bola ozaj veľmi dobrá sánkovačka,a verím,že ešte napadne čerstvý sneh,aby sme si to mohli zopakovať. Všetkým ďakujeme za účasť a dobrú náladu.

Detský maškarný ples-16.2.2019

Každý rok organizuje obec Ardovo a OZ Dubina v našej obci Detský maškarný ples.  Tento rok si výzdobu kultúrneho domu zobrala na starosť OZ Dubina, výzdoba sa niesla v tónoch jary , dúhy a samozrejme kreslených postavičiek z rozprávok. Za nádhernú výzdobu im patrí naša veľká vďaka. Pre deti sa otvorili miestnosti KD o 14.00hod. Deti sa prezliekli do svojich kostýmov a mohla sa začať zábava, rôzne hry, súťaže, maľovanie a v neposlednom rade Diskotéka. Tento rok sme sa tešili z našich najmenších občanov :Áron, Ákos a Tobias- v sprievode rodičov. Zišlo sa veľa detí a mládeže, aj sz okolitých dedín a účasť bola vyššia , ako minulí rok. Samozrejme bolo pre všetkých prichystané aj občarstvenie,aby sa po lahkej  súťaži a tancovaní mohli osviežiť a nabrať nových síl na ďalšiu zábavu. Všetkým ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na Vás aj budúci rok.

Kreatívne popoľudnie-Veľká noc-18.4.2019

Ako každý rok,tak aj tento sme sa rozhodli pripraviť kreatívne popoľudnie pre deti a mládež na Veľkú noc- výroba korbáčov a vencov. Pre najmenších sme mali nachystané veľkonočné omaľovánky a vajíčka na zdobenie. S väčšími deťmi sme si šli najprv odrezať prútiky na korbáče,samozrejme sme aj niečo museli nakúpiť,lebo aj keď máme dobrú predstavivosť,nie všetko si vieme zaobstarať z prírody..... Menšie detičky sa zabávali pri jednom stole,aby nerušili starších a hlavne, aby si neublížili mali aj dospelácky dozor,poslankyňu obecného zastupiteľstva Eriku Kováčovú. Staršie deti a mládež bola pri druhom stole,peipravili si pomôcky a náradie na výrobu vencov a korbáčikov ,začali pomali pracovať,pliesť korbáče,zdobiť ich. Keď už boli korbáčiky hotové,pustili sme sa do výroby veľkonočných vencov. Začalo sa strihať,tvarovať,lepiť atď.... Vyrobili sa nádherné vence a korbáčiky... Chlapci boli taký natešený, že nás ženy a dievky aj poriadne vyšibali.... Verím, že sa im páčili ich výtvory,lebo naše deti sú úžasné a tvorivé. Teším sa na vás aj budúci rok, v ešte väčšom množstve.

2.Ardovský hudobný tábor-2.Ardói zenetábor 12-14.8.2019

AJ tento rok naša obec organizovala pre veľký záujem hudobný tábor pre deti ZŠ. Bol niekoľko dňový . O občerstvenie a výborný obed sa postarali pán starosta a poslankyne obecného zastupiteľstva. Všetko bolo vynikajúce,začo sa im chcem dodatočne poďakovať. Deti sa pod vedením našich učiteľov , ktorý u nás učili aj minulý rok naučili zas niečo nové, zdokonalili sa  v speve , na hraní hudobných nástrojov....Deti si mohli vyrobiť aj vlastné hudobné nástroje. V posledný deň tábora si deti preipravili pre svojich rodičov a blízkych malé predstavenie,ktoré bolo úchvatné, zožali veľký úspech v podobe obrovského potlesku a uznania.... Veľké ďakujem patrí nášmu pánovi starostovi,poslankyniam obecného úradu,učiteľom a neposlednom rade dobrovoľníkom, ktorý sa zapojili a pomáhali s detičkami. Veríme, že sa vám páčil náš hudobný tábor a že sa stretneme aj budúci rok a naučíme sa toho oveľa viac , ako tento rok.....

Ešte raz srdečná vďaka všetkým zúčastneným.

Lečo párty-Lecsó party: 7.9.2019

Tento rok sa na našom podujatí zúčastnilo až 13 skupín aj zo širokého okolia a južného slovenska v súťaži o najlepšie Lečo Ardova.... Samozrejme bola aj tombola o skvelé ceny, lukostrelectvo, súčasťou lečo párty bola aj skvelá hudba a hudobníci : Lali, Labyrint, Metaxon, Horizont, Toncso és Tóth László.... Bola to skvelá zábava pre všetkých... Súťaž sa oficiálne začala o 14.00hod... Pre deti bol pripravený detský kútik s občerstvením(maľovanie na tvár-Erika Fábián, omaľovánky, detský stan a mnoho iného), aby sa naše ratolesti počas varenia Leča nenudili.... Po skončení súťaže vo varení Leča ,vybrala naša odborná porota výhercov M-TECH z Komárna, ktorý u nás vyhrali aj minulý rok. Hlavnou výhrou bol pobyt na poľovníckej chate,čoho sa M- TECH vzdali v prospech druhej skupiny z druhého miesta vo varení leča. Atmosféra bola vynikajúca,až úžasná.. Do dobrej nálady nám hrala vynikajúca hudba. Lečo párty bola ukončená pouličnou zábavou,ktorá sa konala do neskorých nočných hodín. Veríme a dúfame v hojnú účasť aj budúci rok a Tešíme sa na súťažiacich ,ale aj účastníkov.

Ďakujeme podnikateľom, obchodom, firmám a dobrovoľníkom za nádherné vecné dary do tomboly.

Mikuláš-5.12.2019

Tento rok sa rozhodol Náš milý Mikuláš,že navštívy naše milované deti doma ,v domácom prostredí. Niektoré deti sa už nevedeli dočkať,čo im Mikuláš prinesie, niektoré malé ratolesti aj zaspali od únavy ...Tak ich museli rodičia zobudiť. Radosť bola obrovská,očičká žiarili pri pohľade na mikulášske balíčky. U nás máme len dobré deti, tak všetky dostali svoj darček. A chudák čert nedostal nič,ani uhlie nevedel deťom dať...Bol z toho smutný,ale anjel s Miklulášom boli nadmieru spokojný a šťastný za naše drobce.Tento rok sme mali aj nové prírastky, na ktoré sa veľmi tešil aj Mikuláš, lebo ich ešte nevidel. Tešíme sa na Mikuláša aj budúci rok,lebo deti sľúbili, že budú poslúchať a pomáhať rodičom ešte viac, aby mohli dostať svoje vysnívané darčeky.