Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Obecný úrad Ardovo                                                                                                                                                                           Ardovo č. 34
049 55 Ardovo

Tel: 058/7921 223
Email: obecardovo@gmail.com
Web:  http://obecardovo.sk


Starosta: Daniel Fábián 

Tel. : 0911 460 138

Zástupca starostky: Viliam Leskovianský

Poslanci OZ:

Attila Fábián

Henrieta Grešová

Radko Kupec

Robert Kanyitúr

Viliam Leskovianský 

 

Hlavná kontrolórka obce: Tatiana Motková 

Samostatný odborný referent, účtovníčka :  Lívia Kováčová