Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 49)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01102024 Revitalizácia centra a okolia obecného úradu obce Ardovo Odb.: Ardovo
Dod.: Nadácia SPP
3 980 €
24/43/054/24 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 526.04 €
1/2024 poskytovanie sluźieb v oblasti s nakladania s odpadom Odb.: FÚRA s.r.o.
Dod.: Ardovo
0 €
23/43/010/119 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok k zmluve 23/43/054/1609 dodatok z dohode Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 059.20 €
5190062657 Úrazové poistenie AČ Odb.: Ardovo
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
120 €
23/43/054/1609 podmienky vykonávania AČ Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 059.20 €
1 ku kúpnej zmluve Odb.: Ardovo
Dod.: Ing. Štefan Gorgei, Katarína Gorgeiová, Ondrej Jánošdeák, Margita Garajová, Margita Eszrényiová
0 €
01/2023 LV 121 Odb.: Ardovo
Dod.: Ing. Štefan Gorgei, Katarína Gorgeiová, Ondrej Jánošdeák, Margita Garajová, Margita Eszrényiová
4 738.75 €
23/43/010/57 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk