Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecardovo.sk spravuje Obec Ardovo je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ardovo 

Adresa:
Obecný úrad Ardovo 
Ardovo 34
049 55 Dlhá Ves

IČO: 00328090
DIČ: 2020961173
Bankové spojenie: SK17 0200 0000 0000 2012 2582

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Rožňava 
Región: Gemer 
Počet obyvateľov: 160 
Rozloha: 1 121 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1293 

Všeobecné informácie: podatelna@obecardovo.sk
Podateľňa: podatelna@obecardovo.sk
Starosta: starosta@obecardovo.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: podatelna@obecardovo.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 / 7921 223

E-mail: sekretariat@obecardovo.sk  , obecardovo@gmail.com

 


Kompetencie:
Obec Ardovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


Stavebný úrad pre obec Ardovo je zriadený na Miestnom úrade v Plešivci. Úradné hodiny na stavebnom úrade:

 

Pondelok   08:00- 12:00 13:00 - 16:00
Utorok nestránkový deň  
Streda 08:00- 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 08:00 - 12:00  

 


Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk