Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

SYMBOLY OBCE- A KÖZSÉG SZIMBÓLUMAI

                                                                                              

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

 

 

 

Funkcie obecného úradu:

  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce                                                                                                                                                   
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  4. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu