•  
  •  

 


Aktuality

PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ PRE ÚZEMIE KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2027-SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

 10.03.2021

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 10.3.2021 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027".
Predmetná Správa o hodnotení strategicého dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár