•  
  •  

 


Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľsto

Zastupiteľstvo obce Ardovo tvoria pre volebné obdobie 2018 - 2022 nasledovní občania obce Ardovo, ktorí boli riadne zvolení v komunálnych voľbách do obecných zastupiteľstiev:

  1. Attila Fábián - SMK-MKP               
  2. Robert Kanyitúr - MOST-HÍD                          
  3. Viliam Leskovianský - nezávislý kandidát 
  4. Erika Kováčová - nezávislá kandidátka 
  5. Petra Bendiková - nezávislá kandidátka 

Obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vyhradené právomoci obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.


Komisie obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva:

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár