Zmenšiť textZväčšiť text

Speciális szavazádi mód

 24.10.2022

A SPECIÁLIS SZAVAZÁSI MÓDRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

 

A 2022. évi 185. sz. a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény alapján választópolgár az a személy, aki a 2022. október 29-i választások során szavazati joggal rendelkezik (továbbiakban „összevont választások”) és aki a választások napjáig COVID-19 megbetegedés miatt a közegészség védelme érdekében karanténban vagy elkülönítve van, választópolgár az összevont választásokkor a vele közös háztartásban élő személy is.

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvezetőjének benyújtja a speciális szavazási mód iránti kérelmét saját maga vagy egyéb más személy által, kizárólag telefonon az állandó lakhely szerinti község ügyfél fogadási ideje alatt, leghamarabb 2022. október 24-én (hétfőn).

A speciális szavazási mód iránti kérelem benyújtás végső határideje a választások előtti utolsó munkanap, azaz 2022. október 28. péntek 12.00 óra az alábbi telefonszámon 058/7921 223

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvezetőjét telefonon értesíti, hogy kérelmezi a speciális szavazási módot és megadja a személyes adatait a következő terjedelemben:

  1. családi és utónév,
  2. személyi szám,
  3. állandó lakhely címe,
  4. ha az állandó lakhelytől eltérő címen szeretne szavazni, akkor azt a címet. A speciális szavazási mód végrehajtását olyan címen kérheti, amely a választópolgár állandó lakhelye szerinti választási körzetében található a helyi képviselő-testület megválasztása során,
  5. telefonszám.

Egy telefonos kérelemmel lehetőség van az egy közös háztartásban élő személyeknek a speciális választópolgárok névjegyzékébe való bejegyzésre. Ebben az esetben a választópolgár megadja a vele közös háztartásban élő azon személyek személyes adatait, akik szeretnének speciális módon szavazni.

A választások napján a választópolgár várja a speciális választási bizottság tagjainak érkezését reggel 7:00 és este 20:00 közt. A speciális bizottság kiküldött tagjai a megérkezés után értesítik a választópolgárt (pl. becsengetnek, illetve a megadott telefonszámon felhívják).

Abban az esetben, ha a választópolgár ismételt felszólítás után sem jelenik meg, hogy szavazzon, akkor úgy kell tekinteni, mintha elutasította volna a szavazást. A speciális bizottság kiküldött tagjai ezt a tényt rögzítik a speciális választópolgárok névjegyzékébe és az ilyen választópolgárhoz vissza már nem térnek.

Minden választópolgár személyesen szavaz, más személy általi képviseletre nincs mód. A választópolgár a speciális választási bizottság előtt személyigazolványával vagy külföldi esetében tartózkodási engedélyével igazolja magát. Ha a választópolgár nem igazolja magát, akkor nem szavazhat.


Zoznam aktualít: