Zmenšiť textZväčšiť text

Špeciálny spôsob hlasovania

 24.10.2022

 

Informácia o špeciálnom spôsobe hlasovania

Na základe zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony umožňuje hlasovanie pozitívnym voličom po nahlásení svojej požiadavky na telefónnom čísle:

Telefónne číslo pre nahlasovanie požiadaviek na špeciálne hlasovanie je : 

058/7921 223

požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky je možné 

do 28.10.2022 (piatok) najneskôr do 12:00 hodiny

Informácia pre voličov!

Som COVID – 19 pozitívny, ale chcem vo voľbách hlasovať. Čo mám robiť?

Pozitivita testu na ochorenie COVID-19 nie je prekážkou v práve voliť.

Pozitívny volič sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti !

preto musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. do 28.10.2022 (piatok) najneskôr do 12:00 hodiny

Volič musí zapisovateľke uviesť nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko voliča,
  • rodné číslo voliča,
  • adresu voliča,
  • adresu, na ktorej volič žiada vykonanie hlasovania špeciálnym spôsobom (ak je však totožná s adresou trvalého pobytu sa tento údaj neuvádza),
  • telefonický kontakt.

Volič požaduje špeciálne hlasovanie pre obe voľby samostatne. 

Členovia spoločnej domácnosti  pre špeciálne hlasovanie sa evidujú pre obe voľby samostatne.

V piatok, 28.10.2022  po 12:00 hod. nebude možné zapisovať požiadavky voličov o špeciálny spôsob hlasovania.

V deň volieb špeciálna volebná komisia kontaktuje všetkých voličov, ktorí požiadali o špeciálne hlasovanie,  a dohodne  s nimi všetky ďalšie podrobnosti. 

Pozor!  Hlasovanie mimo volebnej miestnosti (do bežnej prenosnej volebnej schránky) prebieha bez zmeny, tam sa môžu voliči, najmä starší, menej mobilní občania nahlasovať aj v deň konania volieb.


Zoznam aktualít: