Zmenšiť textZväčšiť text

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

 04.11.2022

   

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁV OBCÍ

KONANÉ DŇA 29.10.2022

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI

2022.10.29

 

KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE                                          POČET HLASOV

POLGÁRMESTER JELÖLTEK                                                     SZAVAZATOK SZÁMA

 

1. Daniel Fábián,                                                                                         79 hlasov

2. Ing. Robert Repka                                                                                    18 hlasov

 

KANDIDÁTI DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA                 POČET HLASOV

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ JELÖLTEK                         SZAVAZATOK SZÁMA

1. Henrieta Grešová                                                                                    54 hlasov

2. Attila Fábián                                                                                           53 hlasov

3. Radko Kupec                                                                                          53 hlasov

4. Robert Kanyitúr                                                                                     52 hlasov

5. Viliam Leskoviansky                                                                              50 hlasov

6. Peter Bary                                                                                                 42 hlasov

7. Andrea Bendíková                                                                                   36 hlasov

8. Ing. Robert Repka                                                                                    27 hlasov

9. Angela Kupeczová                                                                                   25 hlasov

10. Denis Repka                                                                                           15 hlasov

 

 

 

V Ardove, 29.10.2022

 

                                                                       ..........................................................

                                                                                  Klaudia Kanyitúrová

                                                                                  predseda volebnej komisie

                                                                                  választó bizottság elnӧke

 

 

 

 

 


Zoznam aktualít: