Zmenšiť textZväčšiť text

Výsledky volieb do orgánov VÚC 2022

 04.11.2022

Volebná komisia

Košického

samosprávneho kraja

uverejnenie výsledkov

volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu
Košického samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Košického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 1. Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana1)

 1. Iveta Adamčíková, nezávislý kandidát
 2. Adnan Akram, Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - Občianski demokrati Slovenska
 3. Mgr. Jozef Andrejčák, Starostovia a nezávislí kandidáti
 4. Mgr. Imrich Bakši, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD., Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 6. Ing. Pavol Bečarik, Slovenská národná strana
 7. Beáta Beke, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 8. Mgr. art Ľubica Blaškovičová, Občianska konzervatívna strana
 9. JUDr. Ing. Slavomír Borovský, nezávislý kandidát
 10. Pavol Burdiga, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 11. PhDr. Marek Čižmár, nezávislý kandidát
 12. PaedDr. Dávid Demečko, PhD., Hlas - sociálna demokracia
 13. Michal Domik, nezávislý kandidát
 14. Ing. Viktor Dulina, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. MVDr. Štefan Džurina, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení
 16. Csaba Furik, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 17. Mgr. Adrianna Gergely Papp, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 18. MUDr. Dušan Goda, nezávislý kandidát
 19. Mgr. Lucia Gurbaľová, Kresťanskodemokratické hnutie
 20. MUDr. Marián Hojstrič, nezávislý kandidát
 21. Mgr. Martin Hrunka, nezávislý kandidát
 22. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, nezávislý kandidát
 23. Ján Juhász, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 24. PaedDr. Jana Kallová, nezávislý kandidát
 25. Mgr. Milan Kaplan, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba
  a umiernení
 26. Ing. Miloslav Klíma, nezávislý kandidát
 27. Ing. Ján Kokarda, nezávislý kandidát
 28. József Kopasz, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 29. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Starostovia a nezávislí kandidáti
 30. MUDr. Štefan Kvak,  Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 31. Ing. Štefan Laský, nezávislý kandidát
 32. Ing. Milan Lesňák, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, Kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova
 33. Mgr. Ladislav Lörinc, nezávislý kandidát
 34. Ing. Roman Matoušek, nezávislý kandidát
 35. MUDr. Ján Mihalečko, nezávislý kandidát
 36. MVDr. Ladislav Molnár, PhD., SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 37. György Nagy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 38. JUDr. Peter Pandy,  SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 39. Ing. Karol Pataky, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 40. Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát
 41. PaedDr. Peter Petrikán, PhD., nezávislý kandidát
 42. Ing. Igor Petrovčik, Starostovia a nezávislí kandidáti
 43. Ing. Jaroslav Polaček, nezávislý kandidát
 44. Michal Rečka, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 45. Ing. Iveta Rušinová, nezávislý kandidát
 46. RNDr. Ladislav Ruttkay, Kresťanskodemokratické hnutie
 47. Gejza Sačko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 48. PhDr. Róbert Schwarcz, nezávislý kandidát
 49. Mgr. Martin Seman,  nezávislý kandidát
 50. Mgr. Zuzana Slivenská, nezávislý kandidát
 51. RNDr. Martin Smrčo, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, Kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova
 52. JUDr. Tímea Sotáková, Hlas - sociálna demokracia
 53. Ing. Dušan Tomaško, MBA, nezávislý kandidát
 54. MUDr. Jozef Valiska,  Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 55. PhDr. Ján Volný, PhD., Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 56. Mgr. Marcel Vrchota,  Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení
 57. Ing. Jozef Želinský, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 

 1. Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana1)

   Ing. Rastislav Trnka, Kresťanskodemokratické hnutie, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická strana

 

V

Košiciach

 

Dátum:

 

30. 10. 2022

     

 

 

 

 

 

 

JUDr. PhDr. Peter Švider, v.r.

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky volebnej komisie

 

 

1) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 


Zoznam aktualít: