Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 47)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 poskytovanie sluźieb v oblasti s nakladania s odpadom Odb.: FÚRA s.r.o.
Dod.: Ardovo
0 €
23/43/010/119 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok k zmluve 23/43/054/1609 dodatok z dohode Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 059.20 €
5190062657 Úrazové poistenie AČ Odb.: Ardovo
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
120 €
23/43/054/1609 podmienky vykonávania AČ Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 059.20 €
1 ku kúpnej zmluve Odb.: Ardovo
Dod.: Ing. Štefan Gorgei, Katarína Gorgeiová, Ondrej Jánošdeák, Margita Garajová, Margita Eszrényiová
0 €
01/2023 LV 121 Odb.: Ardovo
Dod.: Ing. Štefan Gorgei, Katarína Gorgeiová, Ondrej Jánošdeák, Margita Garajová, Margita Eszrényiová
4 738.75 €
23/43/010/57 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
PZ/01/2023 zameranie Odb.: Ardovo
Dod.: Ladislav Volčko
450 €
04112023 poskytnutie peňažného daru Odb.: Ardovo
Dod.: Nadácia SPP
5 000 €
234/47/2023/ÚP zmluva uzavretá medzi VVS, a.s. Košice a Obec Ardovo Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Ardovo
0 €
5190061510 Úrazové poistenie Odb.: Ardovo
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
50 €
23/43/054/449 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 053.78 €
5190061196 Úrazové poistenie Odb.: Ardovo
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/43/054/262 podpora vytvárania pracovných miest Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 864.18 €
22/43/012/37 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Ardovo
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
5190058858 Úrazové poistenie Odb.: Ardovo
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
50 €
MC19122022-003 poskytovanie doménových služieb Odb.: Ardovo
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
69 €
D1/2023 zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom Odb.: Ardovo
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/43/054/678 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Ardovo
2 736 €
Generované portálom Uradne.sk