ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  19. JÚL 2024
 • Plasty
  07. AUG 2024
 • Papier
  30. AUG 2024
 • Sklo
  18. JÚL 2024
ARDOVO Počasie

OBEC Ardovo

Ardovo, ako malá obec leží na okraji Silickej planiny. Rozloha obce je 1150 hektárov (intravilán, extravilán).

Táto obec je známa v dejinách od roku 1240. V tom čase ako sídlisko bolo známe pod názvom ,,Erdő". Neskoršie malo toto sídlisko meno ,,Ordó", až na konci 13. storočia sa pomenovalo na ,,Pelsewecardó".

Voľakedy v katastri tejto obce sa nachádzala obec pod názvom ,,Stebvár". Tejto menovanej obce sa nachádza u nás už len rozloha, kde existovala.

Maďarský kráľ Vojtech IV. v roku 1362 s obcou Plešivec daroval aj obec ,,Erdő" rodine Bebekovcom. Naša obec je známa pod menom ,,Ardó" od roku 1472.